Rajoninėje moksleivių konferencijoje atsigręžta į žymius mūsų krašto žmones

Kovo mėnuo ypač turtingas renginiais, skirtais Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui bei Lietuvių kalbos dienoms. Šia proga ir mūsų mokykloje organizuota rajono moksleivių konferencija tema „Garsūs Žiemgalos žmonės. Mūsų krašto praeitis ir dabartis“. Šios konferencijos tikslas – prisiminti žymius kraštiečius, praturtinusius mūsų krašto bei visos šalies kultūrinį, mokslinį bei politinį gyvenimą ar net pelniusius pasaulinį pripažinimą. Ne mažiau svarbus uždavinys – lavinti mokinių viešojo kalbėjimo įgūdžius. Tad tokia konferencija, kaip pabrėžė Švietimo, kultūros ir sporto vyriausioji specialistė Aušra Lukšaitė Lapinskienė,  puikus būdas atskleisti ir ugdyti savo gebėjimus jaunesniojo amžiaus mokiniams, kuriems respublikiniuose konkursuose skiriama mažiau dėmesio.

Į konferenciją sugužėjo mokiniai net iš 5 mokyklų. Dalyvavo Žagarės gimnazijos, „Saulės“, Kriukų bei Gasčiūnų pagrindinių mokyklų ir, žinoma, mūsų mokyklos ugdytiniai. Aktyviai konferencijoje dalyvavo Žagarės gimnazijos mokiniai. Jie parengė net 5 pranešimus apie savo krašto šviesuolius. Kruopščiai parengtuose pranešimuose jie prisiminė tokius žymius savo kraštiečius kaip poetą Juozą Žlabį – Žengę, tautodailininką Vincą Maižių, Romualdą ir Vytautą Vaitkus, žymų solistą Vaclovą Daunorą. Nemažai pranešimų skaitė ir mūsų mokyklos mokiniai. Prisiminta mūsų kraštietė poetė Ona Mikalauskienė – Kubiliūtė, daug gerų žodžių pasakyta ir apie įvairioje visuomeninėje veikloje dalyvaujantį joniškietį poetą Joną Ivanauską. Žinoma, nepamirštas ir knygnešys bei tautosakos rinkėjas Matas Slančiauskas bei žymus rašytojas Jonas Avyžius. Konferencijos metu gilintasi ne tik į praeityje žymių žmonių gyvenimus, bet pasidomėta ir šių dienų atradimais. Tokia originali jauna menininkė yra Jolita Vaitkutė. Jos gyvenime net ir įprasti buitiniai dalykai virsta menu. Apie šią menininkę savo atradimais pasidalino „Saulės“ pagrindinės mokyklos septintokė Meida  Čagutė. Kitų mokyklų moksleivių pranešimuose aptarti fizikų Teodoro Grothuso ir Vinco Čepinskio nuopelnai mūsų kraštui, prisiminta mistiškoji rašytoja Jolita Skablauskaitė bei partizanas K. Liuberskis – Žvainys. Mokinius konferencijai ruošė mokytojos Rima Dominaitė, Giedrė Gustienė, Vilija Arlauskienė, Jūratė Mitrikienė, Rita Ivaškevičienė, Alma Kančelskienė, Vilma Kumpikevičiūtė, Daiva Lukienė, Irena Kenzgailienė ir Alina Jonaitienė.

Pagrindinį pranešimą skaitė Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus darbuotojas Darius Vičas. Jis išsamiai ir įdomiai papasakojo apie daugeliui galbūt ir nežinomą asmenį – Steigiamojo Seimo narį, gydytoją, politinį kalinį Klemensą Vaitekūną. Taigi buvo praplėstos ne tik mokinių, bet ir konferencijoje dalyvavusių ir mokiniams padėjusių parengti pranešimus mokytojų žinios.

Konferencijos dalyvių nuotaiką praskaidrino M. Slančiausko progimnazijos mažųjų šokėjų smagus liaudies šokis bei 7a klasės mokinių Jutos Adomaitytės bei Agnės Kulinskaitės padainuota liaudies daina.

Konferencijos organizatoriai – Joniškio M. Slančiausko progimnazija, Joniškio rajono švietimo, kultūros ir sporto skyrius bei Joniškio rajono švietimo centras pasirūpino, kad mokiniai ne tik ugdytųsi savo gebėjimus, bet ir būtų įvertinti patys kūrybingiausi bei aktyviausi mokiniai. Todėl konferencijos pabaigoje buvo apdovanoti rajono moksleivių kūrybinių darbų konkurso „Laiškas gimtajai kalbai“ nugalėtojai. Aukštesniųjų klasių grupėje geriausiai įvertinti šių moksleivių darbai:

  • 1 vieta    G. Gaidjurgytė.  Esė „Mano sielos draugė“
  • 2 vieta    G. Kublickaitė.   „Gimtojo krašto dienoraštis“
  • 3 vieta    R. Stankūnaitė.    „Šimtas“

5-8 klasių grupėje laureate paskelbta mūsų mokyklos 7a kl. mokinė Juta Adomaitytė už rašinį „Ar gera būti lietuviu?