Progimnazijoje – priešgaisrinės saugos pratybos

Birželio pirmąją – Vaikų gynimo dieną, Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje nuskambėjo ilgas, pavojų skelbiantis, skambutis…

Taip mokykla, pagal savo veiklos planą, vykdė Priešgaisrinės saugos pratybas.

Diena, atrodo, niekuo neišsiskyrė iš kitų darbo dienų. Gal tik visus džiugino tuo, kad tai pirmoji vasaros diena, kad ji artina mokiniams vasaros atostogas, primena, jog mokslo metai eina į pabaigą.

Prieš akis ilgas ir gražus vasaros vilionių metas, todėl labai norisi, kad saulėtos dienos mokiniams būtų ne tik prasmingos, bet ir saugios. Apie tai klasių auklėtojos kalbėjosi su mokiniais klasėse, visi 6-8 klasių mokiniai stebėjo aktų salėje video paskaitą, kurią pravedė Joniškio Priešgaisrinės tarnybos darbuotoja Lina Gerbenienė.

Ir štai nuskamba ilgas, pavojų skelbiantis skambutis. Mokiniai, pradinių klasių stovyklautojai, mokytojai, progimnazijos darbuotojai evakuojasi į progimnazijos sporto aikštyną. Progimnazijos I ir II aukštas paskendęs neaiškios kilmės dūmuose, atvyksta dvi gaisrinės mašinos, greitosios pagalbos brigada. Susiskaičiavus mokinius ir darbuotojus paaiškėja, kad trūksta keturių aštuntokų ir mokytojo. Prie mokyklos antrojo aukšto lango būrelis mokinių ir mokytojas kviečiasi pagalbą. Jie negali išeiti iš mokyklos, kuri skendi dūmuose. Sporto aikštyne esantys mokiniai ir progimnazijos darbuotojai stebi vykstančius gelbėjimo darbus. Klasės auklėtoja ir greitosios pagalbos brigada domisi vaikų sveikata. Koks džiaugsmas, kai nuo mokyklos stogelio nusileidžia paskutinysis nukentėjęs – mokytojas. Aikštėje skamba džiaugsmo aplodismentai. Mylimas mokytojas išgelbėtas.

Priešgaisrinės saugos pratybų metu mokiniams pademonstruota, kaip vyksta gelbėjimo darbai po autoavarijos, kaip ardomas automobilis, supažindinta su gaisrininkų specialia apranga, mašinų įranga.

O kokios pratybos be vandens? Progimnazija neužsidegė , tačiau gaisrinės automobilio galimybes patyrėme visi: džiaugsmo ir nuostabos klegesiu, šaltu dušu, šlapių marškinėlių fiesta progimnazija užbaigė Priešgaisrinės saugos pratybas, pasveikino laukais vilnijančią vasarą ir pažymėjo Vaikų gynimo dieną.

Dėkojame renginio organizatoriams, Priešgaisrinės tarnybos darbuotojams, medikų brigadai, Joniškio savivaldybės atstovams už praktinius užsiėmimus ir malonią šventę.

Gražios, šiltos, saulėtos ir saugios vasaros.
Progimnazijos direktorė