Progimnazijos administracija

Mokyk­los direk­to­rė 

Mob. tel. nr.

El. paš­tas:

violetazDirek­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui, lai­ki­nai einan­ti direk­to­rės parei­gas Vio­le­ta Zig­man­tie­nė

Mob. tel. nr. +370 683 77697

El. paš­tas: vioeleta.zi@gmail.com

jolantasDirek­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui Jolan­ta Šiur­nie­nė
Mob. tel. nr. +370 615 62952El. paš­tas: fm.jolanta@gmail.com
 Direk­to­rės pava­duo­to­jas ūkio rei­ka­lais Almi­nas Vasi­liaus­kas

Mob. tel. nr. +370 610 46176

El. paš­tas: