Progimnazijos administracija

Mokyk­los direk­to­rė Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė

violetazDirek­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui Vio­le­ta Zig­man­tie­nė

 

jolantasDirek­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui Jolan­ta Šiur­nie­nė

 

 Direk­to­rės pava­duo­to­jas ūkio rei­ka­lais Almi­nas Vasi­liaus­kas