Progimnazijos administracija

Mokyklos direktorius Ligita Eitkevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jacienė

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui Jolanta Šiurnienė

 

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalais Alminas Vasiliauskas