Progimnazijos taryba

Tarybos nariai

Mokytojai: Kristina Jačunskienė, Šarūnė Apinytė, Rita Ivaškevičienė, Jurgita Matulienė, Rita Padgurskienė

Tėvai: Lina Vyšniauskaitė, Indrė Stalnionienė, Danguolė Tautvaišienė, Vitalija Vilmanienė ir Andra Šoblienė.

Mokiniai: Saulė Veikalaitė, Andrija Bareikytė, Estrėja Drigotaitė.