Progimnazijos taryba

Tarybos pirmininkė
Dalia Marcinkevičienė

Tarybos nariai

Mokytojai: Gitana Svytienė, Laima Kurauskienė, Janina Dauparienė, Lina Pilipavičienė

Tėvai: Lina Vyšniauskaitė, Danguolė Tautvaišienė, Kristina Bylinskienė, Vitalija Vilmanienė, Ieva Rudytė – Vaišvilė.

Mokiniai: Paola Valytė

(mokinių tarybos pirmininkė), Austėja Stripeikaitė, Tautvydas Kulyčius, Agnė Visockytė, Goda Kiršanskaitė.