Progimnazijos rėmimas

Mieli Tėveliai,

Joniškio Mato Slančiausko progimnazija labai džiaugiasi aktyviu Jūsų vaiko dalyvavimu mokyklos veikloje, jo pasiekimais. Skirdami 1,2 procento pajamų mokesčio paramą, padėsite gerinti mokinių mokymosi sąlygas ir gražinti mokyklos aplinką.

Kiekvienais metais galima pateikti prašymą, kad sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1,2 procento) būtų pervesta Joniškio Mato Slančiausko progimnazijai (kodas 190565235), kuri yra paramos gavėjas.

Kaip pateikti prašymą?

Prašymo FR0512 (05 versija) formą rasite VMI.lt tinklalapyje EDS portale. (prisijungti reikia su el. parašu, el. bankininkyste arba su VMI gautais prisijungimais).

Prisijungus prie EDS pildymo instrukcija:

 • Kairėje pusėje paspauskite pildyti formą;
 • Eilutėje „formos kodas“ įveskite 0512 ir paspauskite filtruoti;
 • Tuomet apačioje atsiradusioje eilutėje paspauskite „gaubliuką“ (forma elektroniniam pildymui);
 • Tęsti;
 • Pradėti;
 • Įvesti mokyklos kodą 190565235 ir pasirinkti Joniškio Mato Slančiausko progimnazija;
 • Tęsti;
 • Eilutėje Mokesčio dalies dydis (procentais) įrašyti 1,2;
 • Saugoti;
 • Taip, teisingi;
 • Formuoti prašymą;
 • Pateikti.

MSP ! ATEITĮ KURIAME ČIA !