Privatumo politika

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos
PRIVATUMO POLITIKA

Vadovaujantis ES reglamento Nr. 2016/679 – dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomens ir tokių duomenų laisvo judėjimo (toliau vadinama Reglamentu) nuostatomis, Mes, Joniškio Mato Slančiausko progimnazija (toliau – Progimnazija), juridinio asmens kodas 190565235, adresas Pašvitinio g. 19, Joniškis, tel. nr.: +37042661150, el. paštas: m.s.progimnazija@slanciauskas.lt rūpinamės savo mokinių, mokinių tėvų (globėjų), darbuotojų duomenų privatumu, sąžiningai, atsakingai ir teisėtai tvarkydami ir prižiūrėdami mums patikėtus Jūsų asmens duomenis (kaip duomenų valdytojas).

Labai svarbu, kad Jūs atidžiai perskaitytumėte Asmens duomenų tvarkymo taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami mūsų interneto svetainę ar socialinių tinklų paskyrą sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose taisyklėse. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje/socialinių tinklų paskyrose.

 Prisegti dokumentai: