Personalo paieška

siulo_darba

Rei­ka­lin­gi dar­buo­to­jai:

  • Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja skel­bia kan­di­da­tų atran­ką mate­ma­ti­kos moky­to­jo parei­gy­bei užim­ti. <Rei­ka­la­vi­mai kan­di­da­tui>
  • Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja skel­bia kan­di­da­tų atran­ką spe­cia­lio­jo peda­go­go parei­gy­bei užim­ti. <Rei­ka­la­vi­mai kan­di­da­tui>