Mokamos paslaugos

  1. Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos mokamų paslaugų įkainiai
  2. Joniškio M.Slančiausko progimnazijos 2022 – 2023 mokinių pavėžėjimas mokykliniu autobusu
  3. Joniškio autobusų parko mokinių pavėžėjimo maršrutai

Asmenys, ketinantys pasinaudoti mokamomis paslaugomis, pateikia prašymą progimnazijos raštinėje arba el. paštu: m.s.progimnazija@slanciauskas.lt

Dėl paslaugų gavimo kreiptis į progimnazijos direktorę, atvykstant į mokyklos raštinę arba el. paštu ligita.eitkeviciniene@slanciauskas.lt  arba m.s.progimnazija@slanciauskas.lt

Asmuo, atsakingas už sutarčių sutarymą su paslaugos gavėjais: R.Petraitienė, personalo specialistė tel.: +37061263168

Asmuo, atsakingas už paslaugos organizavimą: A.Vasiliauskas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, tel.: +37061263168