Informacija apie laisvas darbo vietas

siulo_darba

Rei­ka­lin­gi dar­buo­to­jai:

  • Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja skel­bia atran­ką pra­di­nio ugdy­mo moky­to­jo parei­goms užim­ti. Rei­ka­la­vi­mai.