Uniformų įsigijimas

Infor­ma­ci­ja dėl nau­jų uni­for­mų įsi­gi­ji­mo

Tėve­lių pagei­da­vi­mu, mokyk­la orga­ni­zuo­ja nešio­tų mokyk­li­nių uni­for­mų pir­ki­mą – par­da­vi­mą. Norin­tys pirk­ti ar par­duo­ti pil­dy­ki­te nuro­dy­tą for­mą.

25 thoughts on “Uniformų įsigijimas

Parašykite komentarą

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.