Atributika

Pro­gim­na­zi­jos her­bas


Pro­gim­na­zi­jos dai­na

Pro­gim­na­zi­jos dai­nos žodžiai:
Muzi­ka — Vir­gi­ni­jos Puč­ku­vie­nės
Žodžiai — Nijo­lės Vai­čiu­ly­tės — Miko­lai­tie­nės
1.
Rug­sė­jis. Ant mano peties
Kle­vo lapas šyp­so­da­mas lei­džias.
Vėl iš vasa­ros kla­sėn suk­vies
Tas var­pe­lio sudūž­tan­tis aidas.

Prie­dai­nis:
Mokyk­la, mūs vai­kys­tės šalie!
Pir­mos rai­dės ir skai­čiai pir­mie­ji…
Ir vei­dai, ir var­dai -
arti­mi, toli­mi -
pama­žu vis į pra­ei­tį skrie­ja.

2.
Drau­gu­ži, man ran­ką ištiesk,
Mokyk­la mus išly­di į kelią.
Pakan­tu­mo, tie­sos, išmin­ties
Išsi­neš­ki liki­mo skry­ne­lėj.

Prie­dai­nis:
Mokyk­la, mūs jau­nys­tės lop­šy!
Pir­mos mei­lės, pir­mi pra­ra­di­mai…
Mokyk­la visa­da
liks gra­ži ir jau­na
tavo, mano — visų atmi­ni­muos.


Pro­gim­na­zi­jos dai­na


Pro­gim­na­zi­jos uni­for­ma

Mokyk­li­nių uni­for­mų tie­kė­jai

Tie­kė­jas Produkcija/kaina
ELVADA Žake­tas 25 € (su emb­le­ma)
ELVA Trum­po­mis ran­ko­vė­mis polo marš­ki­nė­liai 11 € (pradinukams)-12 € (S, M, XL dydžiai) (su emb­le­ma)

Ilgo­mis ran­ko­vė­mis polo marš­ki­nė­liai 13–14 € (su emb­le­ma)

Sara­fa­nas 26–33 € (prikl. nuo dydžio)

Džem­pe­ris 20 € (pra­di­nu­kams), 22 € (S, M, L, XL dydžiai) (su emb­le­ma)

Sijo­nas 22–26 € (prikl. nuo dydžio)

Emb­le­ma 3 €