Progimnazija pradeda naują tarptautinį projektą

paveikslasSausio 16 dieną Joniškio Mato Slančiausko progimnazija pradeda naują tarptautinį etwinning projektą

„Geometrinės figūros gamtoje“

Projekto užsienio kalbos koordinatorė anglų kalbos mokytoja metodininkė Laima Kurauskienė
Projekto koordinatorės: gamtos mokslų mokytoja metodininkė Inga Misiuvienė ir matematikos mokytoja metodininkė Lina Aleknavičienė.
Projektą vykdo 7 b klasės mokiniai

Projekto tikslai:
Skatinti įvairių mokomųjų dalykų mokytojų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose.
Gerinti integruoto ugdymo kokybę.
Pagilinti mokinių anglų kalbos, matematikos, gamtos mokslų žinias.

Projekto partnerės: Latvija, Turkija, Ispanija, Rumunija.
Projektas vykdomas sausio-gegužės mėnesiais.