Prisiminkime, kad progimnazija nešioja garbingą Mato Slančiausko vardą

Vasario 21 dieną minėsime 164-ąsias mūsų krašto švietėjo ir tautosakininkininko Mato Slančiausko gimimo metines.
Savo pastangomis ir iniciatyva jis gaivino Joniškio, Žagarės, Gruzdžių, Skaistgirio apylinkių tautinę dvasią: platino lietuviškas knygas, mokė vaikus, rinko tautosaką, kalbinę medžiagą, bendradarbiavo spaudoje.
Užrašė per 4500 tautosakos kūrinių: 900 dainų, 660 pasakojamosios tautosakos kūrinių, 700 patarlių ir priežodžių, 200 mįslių, 400 užkalbėjimų, 550 liaudies prietarų ir kt. Taip pat sukaupė daug kalbos faktų, liaudies drabužių piešinių, atsiminimų.
1907 m. buvo išrinktas Lietuvos mokslo draugijos nariu korespondentu.

veiklos turinys