Progimnazija – EKO mokyklų narė

Progimnazija, puoselėdama darnaus tvarumo idėją, pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir tapo Lietuvos EKO mokyklų nare. EKO mokyklos kuria sveikas ir darnią aplinką plėtojančias iniciatyvas, ugdo mokinių sąmoningumą, atsakingai tausojant gamtinius ir energinius išteklius, skatina būdus, kaip patenkinti žmogaus poreikius, nesukeliant neigiamų žmogaus veiklos pasekmių juos supančiai aplinkai. Mokykloje vykdomas nuoseklus gamtos mokslų ugdymas, dalyvaujama ekologiniuose projektuose, organizuojamos konferencijos, olimpiados, rajoniniai konkursai, plečiamas STEAM ugdymas.

Taip mokykla jungiasi ir palaiko pažangų rajono savivaldybės siekį atsisakyti vienkartinių plastikinių indų.