„Praleisk progą pasityčioti“

Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“  Mato Slančiausko progimnazijoje

„Praleisk progą pasityčioti“

Kovo mėnesį „Vaikų linija‘‘ tęsia tradicijas, skelbdama kovo mėnesį sąmoningumo didinimo mėnesiu „BE PATYČIŲ“ ir kviesdama spręsti patyčių problemą. Mato Slančiausko progimnazijos mokiniai dalyvavo nuotolinėse integruotose dorinio ugdymo mokytojų (E. Žarkauskaitės ir G. Svytienės) ir pagalbos mokiniui specialisčių (soc. pedagogės J. Katiliavienės ir psichologės R. Rimdžiūtės) atvirose pamokose patyčių tema.

1-2 klasių mokiniai susitiko su lėlių teatro personažu Melsviuku, kuris papasakojo istoriją apie berniuką, kuris buvo skriaudžiamas, aptarė su vaikais, kad kitus dažniausiai skaudiname rankomis ir žodžiais. Vaikai su Melsviuku išsiaiškino, kokie veiksmai ir žodžiai juos žeidžia, kur kreiptis, kai patiriame patyčias. Svarbiausia, jog vaikai pagalvojo, kokius gerus darbus galima atlikti rankomis ir kiek gerų žodžių mes galime pasakyti vienas kitam. Melsviukas užsiėmimų pabaigoje pasiūlė pažaisti  linksmą rankų žaidimą ir pažadėjo atvykti kitais mokslo metais. Vaikai suprato, kad mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms.

Pas 3-4 klasių mokinius apsilankė paslaptinga, maža ir smalsi musė. Lankydamasi pas vaikus  ji pastebėjo, kad jie kartais  būna liūdni, pikti, neramūs, bijo būti išjuokti, pašiepti.  Vaikai pasidalino savo jausmais , kurie  užplūsta ir neduoda ramybės, aptarė, su kuo apie savo jauseną galima pasikalbėti bei užrašė patikimus asmenis ant savo rankos kontūro, kurį patys nusipiešė. Su mokiniais buvo aptarta, kad patiriami nemalonūs jausmai, kurie nėra išveikiami, gali virsti patyčių veiksmais. Žiūrėdami filmuką „STOP patyčios“, vaikai įtvirtino žinias, kaip patyčias atskirti nuo nuomonės, ką jos reiškia bei kaip naudoti 4 žingsnių metodą „STOP“. Pabaigoje atlikome pratimą, kurio tikslas parodyti, kokie mes įdomūs būdami skirtingi, kad mums visiems užtenka vietos po saule,  tik reikia  prisiminti 4 žingsnį – pažadėk sau nesityčioti.

5-6 klasių mokiniai per užsiėmimą aptarė patyčių istoriją „Kuprinė“. Mokiniai diskutavo kartu su mokytojais ir pagalbos specialistėmis apie  mokinio, patyrusio patyčias, jauseną, kaip pats mokinukas galėjo sau padėti ir kaip galėjo jam pagelbėti kiti: draugai, tėvai, mokytojai, kokių veiksmų gali imtis bendraklasiai, saugodami vienas kitą nuo patyčių ateityje. Žaisdami virtualų žaidimą „Kahoot“, vaikai įtvirtino žinias apie patyčias. Užsiėmimus apibendrinome auksine taisykle- „Nedaryk kitam to, ko pats nenorėtum patirti“.

Per 7-8 klasių  užsiėmimus mokiniai diskutuodami prisiminė, kaip galima apibūdinti patyčias, stebėdami pateiktį susipažino su patyčių statistika, po „Vaikų linijos“ filmuko „Nelauk, kol sunkumai užaugs“ peržiūros vaikai  pasidalino savo mintimis ir išskyrė sunkumus, su kuriais susiduria mokykloje. Dirbdami grupėse su mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistėmis mokiniai įvardino patyčių situacijas ir pabandė ieškoti įveikos būdų. Dažnai apie patyčias yra pasakoma, kad taip norėta pajuokauti. Kai juokaujama, būna linksma visiems, o tyčiojantis dažniausiai linksma būna vienam, o kitas lieka labai įskaudintas.

Pagalbos mokiniui specialistės R. Rimdžiūtė, J. Katiliavienė

ir dorinio ugdymo mokytojos E. Žarkauskaitė ir G. Svytienė