PATIKSLINTA INFORMACIJA!

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-978 Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje 1–8 klasių mokiniams nuo 2020-10-22 iki 2020-11-09 įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Dėl to spalio 22, 23 dienomis, mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu asinchroniniu būdu.
Nuo 2020.10.26 iki 2020.11.02 – mokinių rudens atostogos.
Nuo 2020.11.03 iki 2020.11.06 – mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.