Pamoka-susitikimas su poetu Jonu Ivanausku

Prieš Velykų šventes 6a klasės lietuvių kalbos pamokoje lankėsi joniškietis poetas Jonas Ivanauskas.  Neseniai šios klasės mokinės Brigita  Budreckaitė  ir Fausta Žebrauskaitė parengė ir skaitė pranešimą konferencijoje „Garsūs Žiemgalos žmonės. Mūsų krašto praeitis ir dabartis“.  Pranešimo tema:  „Jonas Ivanauskas – Žiemgalos krašto poetas“. Kaip ir konferencija, taip ir šis susitikimas skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti. Žmonės, kilę iš mūsų krašto, garsina jį savo darbais, aktyvia visuomenine veikla, turi ką papasakoti jaunajai kartai. Moksleiviai ir poetas klausėsi ištraukų iš pranešimo, kurį skaitė Brigita, mokytojos Rimos Dominaitės, kuri pristatė poeto J.Ivanausko kūrybą. Poetas paskaitė savo eilėraščių, mielai bendravo su moksleiviais: atsakinėjo į jų klausimus ir pats klausinėjo moksleivius. Nors paaugliams poetas nerašo, bet jo skaityti eilėraščiai šeštokams buvo suprantami.  Padėkoję poetui , padovanoję kuklius suvenyrus, priėmėme ir jo dovaną – naujausią kyngelę „Suglauskime širdis“. Progimnazijos bibliotekoje turėsime jau dvi poeto Jono Ivanausko knygeles su autoriaus autografais.