PAGRINDINIO UGDYMO I DALIES BAIGIMO PAŽYMĖJIMŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ

Tėvelių padėka_12016 metų birželio 10 dieną progimnazijoje  įteikti  Pagrindinio ugdymo I dalies baigimo pažymėjimai. Nuoširdžiai sveikiname visus ketvirtos progimnazijos laidos mokinius.

Dėkojame mokinių tėvams už gražią padėką. Prisiminkime šią  prasmingą šventę.