Nuotolinis mokymas

Pamo­kų tvarkaraščiai:

Pamo­kų laikas: 

1. 8:00 — 8:45
2. 9:00 — 9:45
3. 10:00 — 10:45
4. 11:00 — 11:45
Pie­tų per­tau­ka 11:45 — 12:15
5. 12:15 — 13:00
6. 13:15 — 14:00
7. 14:15 — 15:00

Pagal­ba:

Infor­ma­ci­ja: