Nuoširdi padėka

Gerbiami tėveliai, gera jausti sutelktumą  ir vieni kitų supratingumą sudarant kuo geresnes sąlygas mokinių ugdymui(si).

Už 2017 metus progimnaziją pasiekė labai graži 2%  jūsų pajamų mokesčio parama. Dėkojame.

Progimnazijos kolektyvo vardu –Violeta Zigmantienė,
pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas