Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmi

Sėkmingesniam nuotolinio mokymosi organizavimui, įgyvendinant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (kodas Nr.09.1.3-CPVA -V-704-02-0001), progimnazija iš Nacionalinės švietimo agentūros sulaukė 60 planšečių ir 2 nešiojamų kompiuterių. Priemonės skiriamos socialiai jautrių šeimų vaikams bei šeimoms, auginančioms 2-3 ar daugiau vaikų. Mokykla nuolat domisi esama situacija ir, atsiradus papildomam poreikiui, aprūpina mokinius būtinosiomis IT priemonėmis.