Mokyklos vardas įpareigoja

Jau dvyliktojoje Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos organizuotoje šalies mokinių etnokultūrinėje konferencijoje „Mitinis poetinis žmogaus, gyvūnų ir augalų pasaulis“ dalyvavo ir grupelė mūsų mokyklos mokinių. Kadangi konferencijos šioje mokykloje organizuojamos kas antri metai, tai nesunku suprasti, kad tautos kultūros puoselėjimui čia skiriamas didelis dėmesys ir ši tradicija tęsiasi jau daugelį metų. Mūsų mokykla pavadinta tautosakininko, liaudies šviesuolio Mato Slančiausko vardu, taigi būtų keista, jei mes atsiribotume nuo savo tautos etninės kultūros.

Šiais metais pranešimus konferencijai rengė 7-8 klasių moksleiviai. Apie žaltį lietuvių mitologijoje pranešimą pavadinimu „Ir vėl tas žaltys“ parengė Aurėja Ambroževičiūtė, 8a kl. mokinė. 7b ir 8a klasių mokinių grupelė, vadovaujama Jutos Adomaitytės, parengė sceninį pranešimą „Laumių beržynas“, kuriame atskleidė būdingus laumių elgesio su žmonėmis bruožus. Scenarijų pasirodymui parašė ir subūrė moksleivius Juta Adomaitytė, 8a klasės mokinė. Scenoje jaunieji tautosakos mylėtojai ir vaidino, ir šoko, ir dainavo. Buvo smagu žiūrėti ir suvokti, kad tautos lobynas perduodamas į patikimas rankas. Ruošdamiesi pasirodymui, moksleiviai gilinosi į sakmes, atrinko įdomesnius epizodus, o konferencijoje patobulino viešojo kalbėjimo įgūdžius. Mokiniams rengti pranešimus konferencijai padėjo mokytojos metodininkės Sandra Paulavičienė ir Alina Jonaitienė.