Mokykloje paminėtos 150-osios Maironio gimimo metinės

2012 – ieji metai paskelbti Maironio metais, nes šiais metais švenčiame 150-ąsias didžiojo Lietuvos dainiaus gimimo metines. Jei ne Maironis, galbūt nebūtų ir nepriklausomos Lietuvos valstybės, nes šis poetas daug prisidėjo prie to, kad pažadintų tautos savimonę, priverstų lietuvius patikėti, jog jie niekuo ne prastesni už kitas tautas. Gražia ir skambia gimtąja kalba suvirpinęs žmonių sielas ir privertęs prisiminti garbingą tautos praeitį, poetas ir šiais laikais galėtų būti pilietiškumo pavyzdžiu daugeliui iš mūsų.
Pagerbdami kūrėjo atminimą, jo eiles Lietuvoje šiais metais skaitė daugelis žmonių. Skaitė ir eilinė troleibuso vairuotoja, ir Lietuvos Prezidentė. Į šį daugiabalsį chorą spalio 24 dieną įsiliejo ir mūsų progimnazijos direktorės, pavaduotojos, lietuvių kalbos mokytojų ir jų ugdytinių balsai. Mokyklos aktų salėje vykusiuose Maironio skaitymuose mokiniai ir jų mokytojos, išklausę pasakojimą apie Maironio gyvenimą ir kūrybą, nuoširdžiai skaitė jiems labiausiai įsiminusius poeto eilėraščius. Gyvasis poeto žodis jautriai nuskambėjo salėje ir, tikimės, palietė ir kiekvieno klausytojo širdutę, žadindamas meilę tėvynei ir ugdydamas meninio žodžio grožio pajautą. Galbūt šiandien užgimęs mažas meilės poezijai upeliukas išsilies į galingos upės tėkmę.