Mokykloje gaunami prenumeruojami leidiniai 2016 metais:

Sidabrė
Ji
Naminukas
Rankdarbiai
Joniškio dienos
Su P.E.R.
Ar žinai kad?
Rubinaitis
Smegenūzai
Iliustruotas mokslas
Iliustruotoji istorija
Psichologija Tau
Oho
Panelė