Mokykla pradėjo 40-us mokslo metus

Į mokslo metų pradžios šventę susirinko draugiški, vieni kitų pasiilgę Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenės nariai – mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, progimnazijos darbuotojai, svečiai.

Skamba mokyklos daina. Visas dėmesys ir plojimai naujiems kolektyvo nariams – pirmokams. Juos į mokyklos kiemą atveda vyriausieji progimnazijos mokiniai- aštuntokai.

Pirmą šventinę pamoką visiems susirinkusiems veda tautiniais rūbais pasipuošę mokiniai – šeštokė Karina ir penktokas Nojus. Iškilmingai pakeliama Lietuvos ir Europos sąjungos vėliavos. Šventės dalyvius pasveikina ir kviečia visiems kartu būti ugdymo proceso dalyviais progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l.e. direktorės pareigas Violeta Zigmantienė, buvęs šio mokyklos mokinys, Joniškio rajono meras Gediminas Čepulis, Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios Klebonas Eduardas Semaška. Progimnazijos Tėvų klubo pirmininkė Lina Vyšniauskaitė pasveikino ir gražiu žodžiu ramino pirmokų tėvelius, kvietė burtis, tiesti kelius nuo širdies iki širdies.

Mokinių dainas keitė šokiai, o šokius keitė dainos. Tą dieną jaukiame progimnazijos kieme daug šviesos buvo ne tik nuo saulės, bet ir nuo visų susirinkusių šypsenos. Tai nuteikia geriems, sėkmingiems 2018-2019 mokslo metams.