Mokomės praktiškai

Šiandien M. Slančiausko progimnazijoje mokytojais dirbo savo sričių specialistai: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, sveikatos biuro, skautai, šauliai. Visi ne tik pristatė savo profesijas, bet ir mokė vaikus, kaip elgtis gaisro metu, kaip jo išvengti, ką daryti draugui užspringus, susižeidus, nudegus ir t.t. Šauliai savo veiklą pradėjo tylos minute, pagerbdami žuvusius Lietuvos tremtinius, papasakojo apie savo veiką, parodė amuniciją. Skautai su vaikais ne tik žaidė žaidimus, bet ir pristatė savo užsiėmimus, simboliką, sutartinius ženklus. Viena pamoka buvo skirta orientacinėms varžyboms. Mokiniai didelėje ir apželdintoje mokyklos teritorijoje turėjo surasti tam tikrus objektus tik pagal užuominas. Pabaigoje, po visų veiklų, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistai pademonstravo metalo kirpimo, plėtimo žnyples ir „imitavo“ gaisro gesinimą. Kam buvo karšta, tas atsigaivino po vėsaus vandens srove.

Slančiauskiečiai vasarą pasitiks žinodami, kaip saugiai elgtis gamtoje, namie, kaip suteikti pirmąją pagalbą ir pamąstys apie laisvalaikį po pamokų kitais mokslo metais. Kas žino, kiek šaulių ir skautų gretų papildys mūsų progimnazistai?

Nuoširdžiai dėkojame priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistams L. Gerbenienei, M. Kvietkauskui, N. Lipnevičiui, K. Skirvainiui, sveikatos priežiūros specialistėms R. Goštautienei ir V. Merkelytei, skautėms I. Jakienei, V. Daknytei, A. Baltutytei, šauliams N. Kaminskui, E. Anisimovaitei,G. Kontautui, M. Dabrikui, mokytojoms, ruošusioms orientacines užduotis.

Jolanta Šiurnienė
Direktorės pavaduotoja ugdymui