Mieli ir gerbiami Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenės nariai,

Tegul Vasario 16-oji būna tarsi vilties žiburys, įkvepiantis mus atlikti tikrus, pagarbos vertus darbus – kurti laisvą, demokratinę valstybę, gerbti laisvę ir tiesą, remtis bendrystės ir santarvės dvasia.

Su švente – Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

Violeta Zigmantienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
l.e.direktoriaus pareigas