Mes rūšiuojam

Progimnazija gavo respublikinio projekto ,,Mes rūšiuojam“ rezultatus už praėjusius mokslo metus. 2020-2021 m.m. surinkome 1320 kg EEĮ ir 17 kg NB. Mūsų pastangas įvertino 98,52 taškais, kurie paversti beveik 100 Eur prizams įsigyti. Kadangi nebuvo kitokių pageidavimų, tęsiame tradiciją praturtinti biblioteką naujomis grožinės ir mokslinės literatūros knygomis. Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems šiame projekte. Ypatinga padėka pradinių klasių mokytojoms ir vyresniųjų klasių vadovėms, kad paskatino savo mokinius ir jų tėvelius  aktyviai dalyvauti šiame projekte ir pakvietė įsijungti į šią aplinkosauginę veiklą.
Jau startuoja ir šių mokslo metų projektas, kuris tęsiasi dešimtus metus. Elementus reikėtų nešti į geografijos kabinetą, o lempas ir elektros prietaisus pristatyti į ūkinę dalį. Aktyviausius mokinius galėtumėme paskatinti prizais, pasibaigus mokslo metams, taip didinti jų motyvaciją tęstinei veiklai ir per vasaros atostogas. Pirmas atliekų išvežimas jau vyks lapkričio 8-10 dienomis, tad kviečiame paskubėti įsijungti į šią projektinę veiklą ir laimėti organizatorių ir progimnazijos prizus. Atliekas perdirbimui reikėtų pristatyti iki rudens atostogų, t.y spalio 29 d.. Daugiau informacijos rasite šiuo adresu: www.mesrusiuojam.lt. Sėkmės ir aktyvumo mums visiems. Būkime sąmoningi ir tausokime gamtos išteklius, parodykime gerą pavyzdį kitiems.