Mato Slančiausko pėdomis

Pra­ūžus šil­tam, nuo­šir­džiam ir visus subu­rian­čiam reviu “Mato Slan­čiaus­ko pėdo­mis”, skir­tam mokyk­los 40-toms veik­los meti­nėms, liko įam­žin­ti vaiz­dai.