„Mataušiukai“ išvykoje

Etnografinio būrelio “Mataušiukai“ nariai rudens popietę iškeliavo Mato Slančiausko gyvenimo takais į Žagarės regioninį parką.

Mokyklinis autobusas sustojo Rudiškiuose, kur palaidotas mūsų mokyklos globėjas-knygnešys, tautosakininkas, daraktorius, švietėjas ir siuvėjas – Matas Slančiauskas. Kai kurie iš būrelio mokinių prie kapo lankėsi pirmą kartą, bet to apsilankymo neužmirš niekada, nes paminklinis akmuo įspūdingas: jame iškalti paties Slančiausko žodžiai: „Dirbau, krutėjau, kiek tik galėjau. Dabar jau gana.“ Padėję gėlių ir uždegę žvakeles, pasukome Trumpaičių kaimo link, kur kažkada stovėjo gimtoji troba. Dabar toje vietoje pastatytas stogastulpis.

Prieš akis mūsų laukė ir Žagarės regioninio parko Tyrelio pelkės takas, vedantis per kemsynus ir pasakojantis apie kraštovaizdžio išskirtinumą bei žmonių atmintyje išlikusius pasakojimus. Ilgo  tako pabaigoje žavėjo įspūdingo dydžio kultinis akmuo ir partizanų buveinė.

Sulig paskutiniais saulės spinduliais pavargę, bet laimingi ir daug sužinoję apie savo gimtojo krašto grožį, turtingą istorinę praeitį ir jos šviesius žmones, grįžome namo.