Matas Slančiauskas (1850 -1924)

Šiomis dienomis minime 163-ąsias M. Slančiausko gimimo metines. Tai vienas žymiausių XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios tautosakininkų. Siuvėjaudamas ėjo per kaimus ir viską, ką išgirsdavo, užrašydavo. Pasakas, patarles, mįsles, anekdotus, stengėsi užrašyti taip, kaip išgirsdavo, tarmiškai, pažymėdamas pasakotojo pavardę, ir gyvenamąją vietą. Dėl to ši medžiaga labai vertinga mokslui. Savo darbais jis siekė gelbėti liaudies kūrybą nuo prapulties, surankioti dar užsilikusius mitologijos grūdus.
1974 m. išleista knyga „Šiaurės Lietuvos pasakos“, o 1975 m. – „Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai“.
Kuriame pasaulio krašte bebūtum, prisimink ir didžiuokis savo kraštu, savo kalba ir papročiais. Tai išskirtinės vertybės.

Renginiai, skirti Mato Slančiausko 163-iosioms gimimo metinėms:

msr1msr2