M. Slančiausko savaitės veiklos 2022 m

Vasario pabaigoje visa mokyklos bendruomenė aktyviai kūrė, dūzgė, diskutavo ir organizavo ne tik prasmingą, bet ir smagią integruotų veiklų savaitę, skirtą Mato Slančiausko gimtadieniui paminėti. Mokytojai kartu su mokiniais ir progimnazijos socialiniais partneriais sukūrė visą pluoštą išradingai integruotų pamokų. Mokėsi patys reflektuoti savo pedagoginę veiklą, padėjo mokiniams ugdytis įvairias kompetencijas, stiprino tapatumo jausmą su mokykla ir vaikams dar kartą atskleidė nepaprastai paprastą mokymosi paslaptį – mokytis yra smagu, bet kartu mokytis – dar smagiau.

Visos šios integruotos pamokos, užsiėmimai tapo dar vienos, kasmet tradiciškai mokykloje organizuojamos M. Slančiausko savaitės dalimi. Aprašai, idėjos, refleksijos, sugulė į interaktyvią metodinę priemonę, kuri šalies ,,Kokybės krepšelio‘‘ projekte dalyvaujančių mokyklų konferencijoje buvo pristatyta kaip progimnazijos sėkmės istorija ir susilaukė palankaus įvertinimo. Didžiuojamės savo kūrybingais mokytojais !

Dalinamės parengta metodine priemone, kurioje rasite visas M. Slančiausko 172- osioms gimimo metininėms paminėti skirtas tarpdalykinės integracijos savaitės pamokas ir veiklas.

Nuoroda: sway.office.com/Xz9w6uP2oga9wejO