KVIEČIAME Į VYKDOMĄ PROJEKTĄ „MOKYKLA BE SIENŲ“

ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 28-30 DIENOMIS MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOJE MOKINIŲ TĖVAMS SUDAROMA GALIMYBĖ DALYVAUTI PAMOKOSE IR PASTEBĖTI, KAIP JŲ SŪNUS AR DUKRA UGDOSI, ELGIASI IR PATIRIA SĖKMĘ PAMOKOJE.

mokykla_1280x400

2016 METŲ lapkričio 30 DIENĄ PROGIMNAZIJOJE VYKS TĖVŲ DIENA:
* 16.00 – 17.00 INDIVIDUALŪS TĖVŲ POKALBIAI SU MOKYTOJAIS MOKINIŲ UGDYMO(SI) KLAUSIMAIS.
* 17.00 – TĖVŲ, MOKYTOJŲ SUSIRINKIMAS PROGIMNAZIJOS AKTŲ SALĖJE „KARTŲ SKIRTUMAI. NAUJOSIOS (Z KARTOS) YPATUMAI IR UGDYMO(SI) GAIRĖS“
Pranešėja AUDRONĖ VADAKOJIENĖ, Joniškio Švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė
* 18.00 – TĖVŲ SUSIRINKIMAI KLASĖSE