KOMPETENCIJŲ APLANKO RENGIMO ATMINTINĖ KLASIŲ AUKLĖTOJAMS

Kompetencijų aplankas (Portfolio) – tai individualus įvairios informacijos rinkinys, į kurį sudedami asmens profesinių gebėjimų, jo kvalifikacijos patvirtinimai. Atidžiai suformuotas portfolio suteikia pranašumo ieškant darbo. Jis gali būti labai naudingas visiems dalyvaujantiems tobulinimo procese, tačiau didžiausios naudos čia susilaukia besimokantieji.
Tai:
• individualus žinių valdymas,
• tobulėjimo ir augimo istorija,
• planavimo/tikslų įrankis,
• pagalba besimokantiesiems, susiejant įvairią mokymosi patirtį(įskaitant formalųjį ir neformalųjį mokimąsi),
• metakognityvių elementų, padedančių besimokantiesiems planuoti ateities mokymosi poreikius, užtikrinimas, pasiremiant praeities sėkmėmis ir nesėkmėmis,
• personalinė mokymosi istorijos kontrolė(lyginant ją su besimokančiojo mokymosi istoriją kontroliuojančiomis organizacijomis).
Portfolio sutalpinama informacija gali būti:
1. Asmeninio pobūdžio informacija,
2. Mokymosi istorija,
3. Pripažinimas – apdovanojimai, padėkos ir atestatai,
4. Apmąstymai/komentarai,
5. Konkursiniai darbai, užduotys, projektai,
6. Pedagogo atsiliepimai,
7. Tikslai, planai,
8. Asmeninės ypatybės ir interesai,
9. Prezentacijos, straipsniai,
10. Individuali veikla – savanoriškas darbas, profesinis tobulėjimas.