Keramika

Nuo 2017 metų lapkričio 1 d. Joniškyje veikia jaunųjų keramikų būrelis.

Išskirtinis, nes kitose mokyklose ar ugdymo įstaigose keramikos būrelių nėra. Jį lanko pradinių klasių mokiniai. Lipdome įvairius dirbinius iš molio – gyvūnų figūrėles, taupykles, pieštukines, angeliukus, varpelius ir dar daugybę įvairių dirbinių, kuriuos sukuria laki mokinių vaizduotė. Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę, bet dažnai pritrūkstame laiko, molis įtraukia į kūrybinius procesus, jį miela liesti, minkyti, lipdyti. Užsiėmimuose mokomės dirbinius puošti, dekoruoti, stebime džiūvimo procesą, degimą. Yra keramikos degimo krosnis, kurioje išdegami dirbiniai. Išdegtus dirbinius dažome, lakuojame. Būreliui vadovauja laisvoji mokytoja, logopedė Rita Padgurskienė, kuri yra keramikė – tautodailininkė, aktyviai dalyvaujanti rajone rengiamose amatų dienose, įvairiuose projektuose, susijusiuose su keramika.