Kalėdinis karnavalas

Šie­met 5–8 kla­sių moki­nių kar­na­va­lo pasi­ro­dy­mai buvo apie fil­mus ir ani­ma­ci­nius fil­mu­kus. Ren­gi­nio vedė­jai — trys fil­mu­ko „Kem­pi­niu­kas pla­čia­kel­nis“ vei­kė­jai Kem­pi­niu­kas, jo drau­gas Patri­kas ir kra­bas Judži­nas atke­lia­vę iš jūros dug­no.