Kalėdiniai skaitymai vaikų darželyje „Vyturėlis“

Gruo­džio 18 d. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 2–4 kla­sių moki­niai mažie­siems drau­gams skai­tė ir ins­ce­ni­za­vo savo pasi­rink­tas pasa­kas.
Gra­žaus šv. Kalė­dų lau­ki­mo bend­rys­tė­je!!!

Pra­di­nių kla­sių moky­to­jos