Kad pertraukos tarp pamokų neprailgtų,

klasių seniūnai sumanė jas paįvairinti mušdami ritmą plastmasinėmis stiklinėmis. Dvi savaites po 2 pamokų klausydami savo mėgstamų dainų, jie smagiai mušė ritmą, susėdę ratelyje. Smagu, kad entuziastų būrelį papildė ne tik kitų klasių mokiniai, bet ir kai kurie pradinukai. Po atostogų planuojama pertraukas paįvairinti linijiniais šokiais.​