Senelių šventė „Išminties skrynią pravėrus“

Sveiki, seneliai, pas savo anūkus atėję. Šiais žodžiais balandžio 8 d. senelių šventę „Išminties skrynią pravėrus“ pradėjo skaitovai. Šventės sumanytojos Irena Katinienė ir Irena Čepinskaitė į progimnaziją pirmą kartą sukvietė didžiulį pulką pradinukų senelių. Belaukdami senelių visi mokinukai tapė senelių portretus, Lietuvos žemėlapyje pažymėjo senelių gyvenamąsias vietas, kūrė sveikinimus. Seneliai pristatė įvairių savo darbų eksponatus į parodą, kuri veikė progimnazijos aktų salėje.

Šventėje koncertavo mokiniai ir jų seneliai. Koncertą baigėme bendra daina, palinkėdami seneliams ąžuolų tvirtybės, o jų vaikaičiams užaugti dorais žmonėmis.

Šventė tęsėsi klasėse prie bendro vaišių stalo, kur visi galėjo artimiau pabendrauti.

Nuoširdžiai dėkojame brangiems seneliams už aktyvų dalyvavimą šventėje.