Iškilminga šventė

Penktadienį, kovo 8 dieną, progimnazijos 5 – 8 klasių mokiniai rinkosi į šventę. Minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Renginį pradėjome Lietuvos valstybės himnu – Vinco Kudirkos „Tautiška giesme“.
Kalbėjo direktorės pavaduotoja Violeta Zigmantienė, kuri pasidžiaugė puikiais progimnazijos darbais, aktyviu dalyvavimu įvairiuose konkursuose, projektuose. Iškilmingo renginio metu buvo pristatyta naujoji mokyklos direktorė Svetlana Plaksij. Jai įteiktas simbolinis mokyklos raktas ir gėlės.
Renginio metu padėkos raštais ir gėlėmis apdovanoti progimnazijos pirmūnai (žiūrėti nuotrauką).
Po šventinių apdovanojimų vyko koncertas „Mūsų dainos Lietuvai“. Įdomiausia tai, kad visi šventės dalyviai buvo ne tik žiūrovai, bet ir artistai, nes kiekviena klasė paruošė ir pristatė dainą apie Lietuvą.
Šventę paįvairino šokių studijos „Kibirkštėlė“ nauji, dar nematyti šokiai, dalyvavo šiuolaikinių šokių grupė „Šėlsmas“.
Po renginio buvo padėtos gėlės ant buvusio mūsų mokyklos mokinio, Nepriklausomybės akto signataro Gintaro Ramono kapo.