IR VĖL MATAS SLANČIAUSKAS…

„Kas buvo kitą gadynę, mums senieji duoda žinią“. Taip pavadintoje konferencijoje mūsų direktorė Ligita Eitkevičienė  skaitė pranešimą apie Mato Slančiausko vardo garsinimą mūsų progimnazijoje. Keliems 8b klasės mokiniams ir jų lietuvių kalbos mokytojai R. Dominaitei poros valandų laikas neprailgo. Raudonojoje sinagogoje klausydamiesi pranešėjų sužinojome įdomių faktų iš žymaus tautosakos rinkėjo gyvenimo ir kūrybos, apžiūrėjome Dailės mokyklos mokinių darbų parodą, klausėmės dainos, atliekamos romansų grupės „Ašalia“ iš pasirodymo televizijos laidoje. Doc. dr. Janina Švambarytė-Valužienė kalbėjo apie M. Slančiausko pažiūras,  kalbininkė kraštietė Rita Urnėžiūtė – apie Joniškio krašto žmonių pasakojimus 20 a. pab. – 21 a. pradžios tyrėjų archyvuose. Bet smagiausia buvo klausytis mūsų Direktorės pasakojimo apie tai, ką mokiniai su mokytojais sukūrė, kaip paminėjo 170-ąsias M. Slančiausko gimimo metines. Gal ir norėjosi, kad konferencijos klausytojai išgirstų, jog moksleiviai parašė apie šimtą penkiasdešimt laiškų Matui Slančiauskui ar dar kokį kitą faktą, bet iš gana išsamios ir įdomiai pristatytos medžiagos galima buvo suprasti, kaip šventai yra saugomas šviesuolio atminimas ir kokie mes tikri SLANČIAUSKIUKAI!

 Ačiū Direktorei Ligitai!