Informacija dėl mokinių dalyvavimo Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose (diagnostiniuose ir standartizuotuose testuose)

Progimnazijos antrų, ketvirtų, šeštų, aštuntų klasių mokiniams sudaroma galimybė dalyvauti šalyje vykdomuose Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose, kurie vyks 2018 metų balandžio-gegužės mėnesiais. Konkretų testų grafiką ir kitą smulkesnę informaciją galima rasti adresu  www.nec.lt/342/.

Jeigu būtų klausimų, kreipkitės į progimnazijos mokytojus, auklėtojas ar progimnazijos vadovus.

Sėkmingo bendradarbiavimo.