Informacija apie mokinių atostogas

Žie­mos ato­sto­gos moki­niams  vasa­rio 19 — vasa­rio 23 die­no­mis.

Po ato­sto­gų pamo­kos pro­gim­na­zi­jo­je pra­si­dės

2018 metų vasa­rio 26 die­ną.

 Būki­te svei­ki!