IN MEMORIAM

rimsaVINCENTAS RIMŠA
1939 04 25 – 2016 09 16

O vakare užmigti negaliu.
Matau, kaip skrenda mėnesienoj žąsys,
Ir pilnaties geltonu takeliu
Iš lėto plaukia liūdesys manasis.
(H. Radauskas)

Rudeninio vėjo palytėtu keliu į Amžinybę šių metų rugsėjo 16 dieną išėjo ilgametis Joniškio rajono pedagogas Vincentas Rimša. Nenumaldoma gėla plevena širdyse, tačiau ką nors pakeisti ne mūsų jėgoms …

Rimša Vincentas gimė 1939 m. balandžio 25 d. Narušaičių km. (Šiaulių raj.). 1962 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Įgijo pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybę. 1962 – 1965 m. – Stačiūnų septynmetės mokyklos (Pakruojo raj. ) direktoriaus pavaduotojas, direktorius. 1968-1972 m. – Pakruojo raj. Švietimo skyriaus inspektorius, vedėjas. 1972 – 1993 m. dirbo Joniškio raj. Švietimo skyriaus vedėju ir kitą įvairų vadovaujantį darbą Joniškyje. 1993 – 2003 m. – Joniškio 3-iosios vid. mokyklos (dabar M. Slančiausko progimnazija) direktorius. Rūpinosi gimnazijos kūrimu ir įtvirtinimu. Nuo 2004 m. dirbo Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centre, Bariūnų pagrindinės mokyklos direktoriumi.

Direktorius Vincentas Rimša ištisą dešimtmetį telkė Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenę nuoširdžiam bendravimui ir kūrybingam darbui. 1994 m. direktorius iš Švietimo ir mokslo ministerijos parvežė gerą žinią – Joniškio 3-ajai vidurinei mokyklai suteikiamas kraštiečio, tautosakininko, knygnešio Mato Slančiausko vardas. O nuoširdus kolektyvo darbas, nuoseklus mokinių ugdymas ir jo rezultatai, mokyklos administracijos ir viso kolektyvo geranoriškas bendravimas, tvirtas ryžtas ir pastangos subrandino įvertinimą – nuo 1996 m. Joniškio Mato Slančiausko vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Direktorius V. Rimša buvo išrinktas šalies gimnazijų Asociacijos tarybos nariu.

Mato Slančiausko progimnazijos kolektyvas yra dėkingas direktoriui Vincentui Rimšai už nuoširdų bendravimą, pedagoginį taktą, geranoriškumą sprendžiant darbinius ir asmeninius klausimus, vadybinę kompetenciją bei norą ir gebėjimą matyti kiekvieną savo kolektyvo narį, jam padėti, patarti, įkvėpti vilties ir pasitikėjimo. Šis nuoširdus Vincento Rimšos bendravimas su kolegomis, kaimynais, draugais ir pažįstamais tęsėsi iki paskutinių gyvenimo akimirkų.

Didelio pedagogo Vincento Rimšos šviesus atminimas liks ne tik artimųjų, bet ir jo mokinių, tėvų širdyse, kolegų, visų jį pažinojusių joniškiečių atmintyje.

Laikas nenuneš į užmarštį šio Žmogaus atminimo. Juk liko gerumo Tiltas, jungiantis Jį mylėjusius žmones.

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenė