Gerbiami būsimi, esami ir buvę Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenės nariai, rėmėjai, vaikų ugdymo(si) gerove suinteresuoti asmenys,

Dėkojame už tai, kad ankstesniaisiais metais rėmėte mokyklą, jai skirdami 2 % gyventojų pajamų mokesčio.

Jūsų remiama progimnazija  kasdien stengiasi tapti labiau atitinkanti tiek visuomenės, tiek moksleivių ir jų tėvų lūkesčius.

Ir šiais 2018-2019 mokslo metais kreipiamės į Jus tikėdamiesi paramos, nereikalaujančios iš Jūsų papildomų materialinių išlaidų.

Remiantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymu, kiekvienas Lietuvos pilietis gali teikti paramą pasirinktai organizacijai, jai skirdamas iki 2 % valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Maloniai kviečiame iki gegužės 2 dienos savo paramą skirti Mato Slančiausko progimnazijai. Labai ačiū jums.

Pildyti galima elektroniniu būdu arba pildant raštu tam tikrą formą.

Violeta Zigmantienė, Mato Slančiausko progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas.

Dalia Marcinkevičienė, progimnazijos tarybos pirmininkė