DRAUGO – PYRAGŲ DIENA

2015 metų lapkričio 27 dieną progimnazijoje vyko „Draugo – Pyrago diena“. Tai labai prasminga, visą progimnazijos bendruomenę – mokinius, tėvelius, mokytojus -sujungianti diena. Tą dieną surinktos lėšos naudojamos mokinių, pasiekusių gerų mokymosi rezultatų ar sėkmingai dalyvavusių įvairiuose konkursuose, olimpiadose, varžybose įvertinimui, prasmingos veiklos organizavimui.
Norime pasidžiaugti, kad šių metų akcijoje, kaip ir praėjusiose „Draugo – Pyragų dienų“ akcijose, aktyviausieji buvo pradinukai, ypač 1a, 3a, 3b klasių mokiniai. Iš viso į „Prizų fondą“ subyrėjo 350,21 Eur.

Ačiū visiems prisidėjusiems!

Tos pačios dienos popietėje „Draugo – Pyrago dienos“ proga vaišintis nupirktais pyragais ir pabendrauti susirinko progimnazijos Aktyvių tėvų klubo nariai, progimnazijos vadovai ir progimnazijos Tarybos pirmininkė. Pokalbyje aptarti įvairūs veiklos progimnazijoje klausimai, kurie yra pateikti priede.

Organizatoriai

Aktyvių Tėvų klubo narių susirinkimo, įvykusio 2015 metų lapkričio 27dieną, metu buvo aptariami klausimai:

  1. Supažindinta, kur panaudotos 2 procentų gautos lėšos.
  2. Supažindinta su progimnazijos išorės vertinimo ataskaita. Pateikta 10 progimnazijos stiprybių ir 5 tobulintinos sritys.
  3. Supažindinta su eTwinning projektu „Briusas atranda Europą“ vykdymu progimnazijoje.
  4. Supažindinta su gruodžio mėnesio renginių planu progimnazijoje. ( Planas bus patalpintas ir progimnazijos tinklapyje).
  5. Gruodžio 8 dieną – Tėvų diena progimnazijoje.

Skaityti daugiau…