Draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys“  

Jau ne pirmus metus kovo mėnesį visoje šalyje startuoja  draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys“, kurios pagrindinis tikslas- atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą. Šioje olimpiadoje  kasmet dalyvauja  Mato Slančiausko progimnazijos 1-8 klasių mokiniai. Užduotys  skirtos 5 pagrindinėms socialinio ir emocinio ugdymo kompetencijoms ugdytis: savitvardos, savimonės, socialinio atsakingumo, tarpusavio santykių ir atsakingų sprendimų priėmimo.

1-4 klasių mokinukams užsiėmimai vyko kontaktiniu būdu per dorinio ugdymo pamokas bei klasės valandėles. „Dramblio“ olimpiados užduotis mokiniams padėjo atlikti mokytojos bei pagalbos mokiniui specialistės. 1-4 klasių mokiniai užsiėmime „Grupės dėlionė“ mokėsi įvertinti grupės draugo stiprybes, gebėjimus, pomėgius, pastebėti draugų tinkamą elgesį įvairiose situacijose, vaikai geriau pažinti emocijas ugdėsi atlikdami užduotį „Monstriukų emocijos“.  Užsiėmime „Gerumo meškutis“ ugdė gebėjimą užjausti, užmegzti bei palaikyti draugiškus santykius. Analizuodami „Raudono pieštuko istoriją“ pradinukai mokėsi priimti išmintingus sprendimus, prisiimti asmeninę atsakomybę.

Visą mėnesį 5-8 klasių mokiniams vyko integruotos pagalbos mokiniui specialisčių (R. Rimdžiūtės ir J. Katiliavienės) ir dorinio ugdymo (G. Svytienės ir D. Navickienės) mokytojų pamokos, per kurias mokiniai, dirbdami individualiai ir grupelėmis, aiškinosi, kaip rasti kelis sprendimo būdus ir išsirinkti tinkamiausią (užsiėmimas „Sprendimų medis“), mokėsi geriau pažinti save ir kitus grupės draugus, lavino kūrybiškumą, ugdėsi gebėjimą pozityviai kalbėti apie save ir kitus (užsiėmimas „Draugystės voratinklis), lavino gebėjimą planuoti laiką, ugdė neverbalinius gebėjimus tartis („Bendravimo ir tylos pilis“), mokėsi pažinti savo ir aplinkinių vertybes (užsiėmimas „Mūsų vertybės“) Per klasės valandėles 5-8 klasių auklėtojos padėjo mokytis darniai bendrauti ir bendradarbiauti komandoje, suvokti savo silpnąsias ir stipriąsias puses.

Per pamokėles vaikai atliko užduočių refleksijas. Galime pasidžiaugti, kad mūsų progimnazijos mokiniai gilina savo socialinę-emocinę patirtį.