Covid-19

Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos

Sprendimai dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų: