3D pieštuko edukacija

Šiandien džiaugėmės ir didžiavomės patyrusiais didelę sėkmę moksle 5-8 klasių mokiniais. Jie dovanėles – prizus pasidarė patys per 3D pieštuko edukaciją.

Artėja Velykos

Neringa Kairienė surengė kūrybinę SUP poreikių vaikų (1-5 klasių) parodą „Mano margutis“. Mokiniai galėjo lavinti savo vaizduotę ir kūrybiškumą. Turėjo nupiešti ir išmarginti kiaušinį. Pasidžiaukite vaikų darbeliai.

Švenčiame, kad esame laisvi 

MSP bendruomenės nariai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“ uždegdami žvakutes – gyvybės, šviesos, teisingumo, atminties ir vienybės simbolius.  

Per pirmąją pamoką visi prisiminė 1991 m. sausio 13-osios įvykius, jų reikšmę Lietuvos istorijai, žiūrėjo video medžiagą, diskutavo, mokytojai dalijosi savo prisiminimais. 

Jau laukdami minėjimo 5-8 kl. mokiniai per technologijų pamokas (mokyt. G. Stagienė, V. Martinaitis) gamino neužmirštuoles laisvės kovų aukoms atminti.

Adventas – vidinio džiaugsmo ir susikaupimo metas.

Adventas tai metas kai mes galime trumpam sustoti ir pažvelgti į savo vidinį pasaulį. Apmąstyti padarytas metų klaidas ir jas ištaisyti. Tai susikaupimo ir rimties laikas.
Gruodžio 2-4 dienomis buvo pravestos integruotos dorinio ugdymo pamokos apie Adventą 1-5 klasėms. Mokiniai klausėsi pasakojimo kas yra Adventas, kaip turime elgtis šiuo laikotarpiu. Vėliau vaikai kirpo savo popierines rankytes, ant jų rašė pasiryžimą kurį atliks klasėje ar mokykloje. Rankos buvo suklijuotos ant vainiko.
Ramaus ir jaukaus visiems Kalėdų švenčių laukimo.