Paskelbti SMM organizuojamo STEAM mokslų konkurso „Mūsų eksperimentas“ nugalėtojai

Kokybiškas technologijų, gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymas yra grįstas pačių mokinių atliekama tiriamąja veikla: stebėjimais, analize, bandymais, modeliavimu ir kt. Per tyrimą išsiaiškinti gamtos reiškiniai ir procesai leidžia giliau perprasti mokslų prasmę, integralumą, atrasti jų naudą visose gyvenimo srityse ir galbūt juos pamėgti. Mokykloje norima atkreipti dėmesį, kad vieno dalyko žinių dažnai neužtenka problemoms atpažinti ir jas spręsti, įvairūs mokslai papildo vienas kitą, o jų integracija sudaro galimybes gimti inovacijoms.

Konkurso tikslas – skatinti kūrybiškai mokytis STEAM mokslus, patirti tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą. Konkursui pateikiamas tiriamojo  darbo aprašas ir tyrimą iliustruojanti filmuota medžiaga.
2021 m. konkursui pateikta 50 darbų – fizikos, chemijos, biologijos, inžinerijos eksperimentų.
Džiaugiamės ir didžiuojamės Mato Slančiausko moksleivių ir mokytojų sėkme.
I vietos laimėtojai
 4a klasės moksleiviai Saulė Budžytė, Armandas Stripeika, Morta Vaišvilaitė, Matas Milašauskas, Viestartas Bitaitis, pateikė darbą „Sportuoti sveika. Sportuoja ir vaikai, ir robotai“. Darbo  vadovės Asta Radžvilienė ir Danutė Klausienė.
III vietos laimėtojai
7 a klasės mokinys Arnas Misius, 6a klasės mokinys Agnius Budrys atliko darbą „Kodėl dozatorius su jutikliu yra patikimesnis?“, vadovės Inga Misiuvienė, Asta Radžvilienė
Ketvirtokų komanda papildomai apdovanota  specialiuoju UAB „Mokslo technologijos” prizu.
Nekantriai laukiame kada prizai ir dovanos pasieks mokyklą ir moksleivius. Smagu, kad mokykloje diegiamos robotikos mokymo pradmenys, kokybiškas ir kūrybiškas įvairių dalykų mokytojų bendradarbiavimas puikiai vertinamas ir respublikiniuose konkursuose.
Kviečiame pasižiūrėti ketvirtokų darbo filmuką.

Ketvirtokai augino pelėsį…

Trečiokai tyrinėja paukščių lizdus

Mūsų mokyklą supa gražus parkas, kuriame šiuo metu netrūksta paukščių čiulbesio. Pro atdarus langus mokinių ausis pasiekia ir keršulio ulbėjimas, ir varnėno švilpimas, ir strazdų giesmelės. Kai kurie paukščiai  šiuo metu jau spėję išperėti savo vaikus ir moko juos susirasti maisto, skraidyti. Mažieji paukštukai palieka savo lizdus.

Apie paukščių lizdelius, jų perimvietes  trečiokai sužinojo  per gimtosios kalbos pamokas skaitydami vadovėlio  „Taip“ paskutiniuosius  tekstus „Kas ir kur suka lizdus?“, „Kur paukščių namai?“. Šokio pamokose mokiniai  šoko „Suko lizdą pelėda“. Per pasaulio pažinimo pamokas vaikai aptarė temas „Kas gyvena miške“, „Gyvūnų būstai. Ar lizdus suka tik paukščiai?“.

Jau kelis metus specialiai nekaupdama surinkau nemažą mūsų apylinkėse perinčių paukščių lizdų kolekciją. Tai žolę  grėbdama , tai uogaudama, tai krūmus genėdama vis surasdavau kokį paliktą lizdelį ir jį parnešdavau. Taip surinkau apie 30 lizdų. Su mokinukais jais ir pasinaudojome, siekdami sužinoti daugiau apie paukščių gyvenimą perėjimo metu.

Pamokoje vaikai atliko tiriamąjį darbą: matavo, apžiūrinėjo po lizdelį, tyrimo lape jį aprašė, paskelbė draugams savo pastebėjimus, atliko lizdų panašumų ir skirtumų analizę.

Manau, pamoka sudomino visus. Gal iš šiandieninių trečiokų tarpo išaugs gamtos mylėtojų ir saugotojų būrys, o gal kas pasirinks ir ornitologo profesiją.

3b klasės mokytoja Ugnė

Pievų tyrinėtojai

3a klasės mokiniai  (mokytoja D. Klausienė), toliau tęsia patyriminio ugdymo pamokų ciklą gamtoje.
Šį kartą  tyrinėjo pievos gyvenimą. Mokiniai virvute atitvėrė plotelį pievos, užsirašinėjo augalų ir gyvių pavadinimus, apibūdino viską, ką jame rado.
O rado tikrai daug; nuo įvairiausių augalų iki neatpažintų vabzdžių. Palygino, ką savo ploteliuose rado draugai, ką pastebėjo bendra, o ką skirtinga.
Apžiūrėjome ir vabzdžių viešbutį. O jame įsikūrę  ir pirmieji gyventojai. Pasidžiaugėme.

Įdomus gyvenimas verda aplink…

Progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Progimnazija  pagal šį projektą gavo priemonių už 12235 eurų.

Progimnaziją jau pasiekė visos numatytos priemonės skirtos 1-4 klasių mokiniams. Netrukus visas pagal projektą skirtas priemones gaus 5-8 klasių mokiniai. Tai  yra labai daug gamtos ir technologijos mokslams mokytis skirtų priemonių – mikroskopai, Izopropanolis,  metileno mėlis,  agar-agaras,  LB terpė,  drigalskio mentelė,  preparavimo įrankių rinkinys,  lupa, rankinis skaitmeninis mikroskopas, mokyklinis mikroskopas, optikos priežiūros reikmenų rinkinys, objektinių stikliukų rinkinys, svarstyklės, spyruoklinės svarstyklės, buitinės svarstyklės, žibintuvėlis, mini meteo stotelė, elektrinė viryklė, geometrinės optikos rinkinys, elektros grandinės rinkinys ir t.t.

Priemonės sėkmingai naudojamos ugdymo procese. Tai vyksta ir pamokose, ir vykdant projektus.